REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok na sexon.sk sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený od www.sexon.sk, zaplatený a len v priebehu záručnej doby, ktorá je na všetky výrobky 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia objednávky. Reklamácia je vybavovaná v súlade s platným Občianskym zákonníkom. MT Plus s.r.o., vlastniaci a prevádzkujúci www.sexon.sk je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej začatia.
Vzhľadom na charakter a povahu tovaru neodstraňujeme vady na výrobku. Pri reklamácií sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme tovar kus za kus, vrátime zaplatenú sumu alebo s doplatkom/preplatkom vymeníme za iný tovar.

Pre uplatnenie reklamácie stačí, ak nám tovar doručíte (osobne, poštou, kuriérom) na našu adresu. Pre urýchlenie reklamácie budeme radi, ak budete postupovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Postup reklamácie:

Pošlite tovar na nasledujúcu adresu:
MT plus, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Tovar pošlite klasicky poštou, doporučene. Dobierky nebudú prevzaté!
Produkt zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
Odošlite nám prosím reklamačný formulár na e-mail.
Doručenie reklamovaného tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
O celom priebehu reklamácie Vás budeme informovať telefonicky a/alebo e-mailom

Výmena tovaru na isexshop.sk sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Vymeniť je možné iba tovar zakúpený od www.sexon.sk, zaplatený a len v priebehu 14 dní od dátumu zakúpenia. Vzhľadom na charakter a povahu tovaru, vymeniť je možné len tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale bez známok používania.

Pri výmene sa môžete rozhodnúť, či Vám vymeníme produkt za iný produkt alebo s doplatkom/preplatkom vymeníme za iný tovar.

Postup výmeny tovaru:
Kontaktujte nás emailom na info@sexon.sk, alebo telefonicky na čísle 0948 245 739.
Pošlite tovar na nasledujúcu adresu:
MT plus, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Tovar pošlite klasicky poštou, doporučene. Dobierky nebudú prevzaté!
Produkt zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
Odošlite nám prosím formulár na výmenu tovaru ktorý nájdete tu.
Doručenie tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
O celom priebehu výmeny Vás budeme informovať telefonicky a/alebo e-mailom.

Vrátenie tovaru na isexshop.sk sa riadi príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Európskej Únii.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, v súlade s ust. §7 zákona č. 102/2014 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal kupujúci s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Pre uplatnenie vrátenia tovaru stačí, ak nám tovar doručíte (osobne, poštou, kuriérom) na našu adresu. Pre urýchlenie budeme radi, ak budete postupovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Postup vrátenia tovaru:
Pošlite tovar na nasledujúcu adresu:
MT plus, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Tovar pošlite klasicky poštou, doporučene. Dobierky nebudú prevzaté!
Produkt zabaľte tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
Odošlite nám prosím formulár na vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy) ktorý nájdete tu.
Doručenie tovaru k nám, Vám potvrdíme emailom. Ak sa tak nestane do dvoch týždňov od dátumu odoslania, kontaktujte nás, pretože mohlo dôjsť k strate v preprave.
O celom priebehu vrátenia tovaru Vás budeme informovať telefonicky a/alebo e-mailom.