Muži

Neplodnosť u mužov: Prečo vzniká a ako ju liečiť?

Neschopnosť počať potomka je skutočnou nočnou morou pre mnohé páry. V minulosti sa problém pripisoval výlučne ženám. Súčasná medicína dokáže odhaliť, nakoľko sa na neúspešnej snahe o dieťa podieľa neplodnosť mužov.

Podľa Mayo Clinic je až 15 % párov neplodných a vo viac ako tretine prípadov zohráva úlohu mužská neplodnosť. Môže byť spôsobená nízkou produkciou spermií, abnormálnou funkciou spermií alebo blokádami, ktoré bránia dodávke spermií. Choroby, zranenia, chronické zdravotné problémy, životný štýl a ďalšie faktory môžu hrať významnú úlohu.

Čo je neplodnosť?
Ak má pár častý nechránený pohlavný styk počas obdobia dlhšieho ako jeden rok a napriek tomu sa nedarí počať, hovoríme o neplodnosti.

Mužská neplodnosť je akýkoľvek zdravotný problém, ktorý znižuje šance na otehotnenie partnerky.

V mnohých prípadoch však nič nie je stratené. Základom je produkovať zdravé spermie s potrebnými vlastnosťami:

● množstvo spermií v ejakuláte aspoň 15 miliónov na mililiter,

● schopné pohybovať sa.

Známe príčiny neplodnosti
Problémy s produkciou a kvalitou spermií a tiež blokovanie ich transportu

Približne jeden z 20 mužov má nejaký problém s plodnosťou spôsobený nízkym počtom spermií v ejakuláte a jeden zo 100 nemá v ejakuláte žiadne spermie. Odhaduje sa, že asi dve tretiny neplodných mužov má problém s produkciou spermií v semenníkoch, čo môže znamenať malé množstvo spermií alebo poruchu funkčnosti spermií. Poruchami sa rozumie neúplný vývin spermie, tvar alebo nesprávny smer pohybu.

Kvalitu spermií môže v značnej miere ovplyvnená životným štýlom muža (fajčenie, konzumácia alkoholu a užívanie určitých liekov). Chronické ochorenia môžu taktiež znížiť počet spermií.

Sexuálne problémy

Zahŕňajú problémy s erekciou a ejakuláciou:

● retrográdna a predčasná ejakulácia,

● zlyhanie ejakulácie,

● erektilná dysfunkcia,

● zriedkavé pohlavné styky.

Hormonálne problémy

Hormóny vytvorené hypofýzou spôsobujú to, že semenníky vytvárajú spermie. Veľmi nízke hladiny hormónov spôsobujú nízky rast spermií.

Testosterón hrá dôležitú úlohu pri tvorbe spermií. Mozog signalizuje semenníkom, aby urobili viac testosterónu, čo je životne dôležité pre zdravý počet spermií.

Ďalšie známe príčiny

● chromozomálne alebo genetické príčiny,

● poškodenie spôsobené žiarením,

● lieky a chemikálie,

● problémy súvisiace s prostatou,

● poškodenie nervov.

Ako riešiť mužskú neplodnosť?
Okrem návštevy lekára existujú možnosti na podporu plodnosti, ktorých zahrnutie do bežného života môže maximalizovať vaše snahy o počatie potomstva.

Zabezpečiť dostatok testosterónu – podporiť jeho tvorbu umožnia tabletky Zerex Ultragold s obsahom kotvičníka zemného (afrodiziakum a stimulant hladiny testosterónu), macy peruánskej (nazývanej aj “peruánska Viagra”), schizandry čínskej, zinku, vitamínov B2, B6 a B12. Pomôže tiež zlepšiť erekciu aj povzbudiť libido;

Podporiť tvorbu a pohyblivosť spermií – umožňuje kotvičník zemný. Podľa štúdie iránskych vedcov z Univerzity medicínskych vied Kermanshah podporuje motilitu a životaschopnosť spermií;

Nevystavovať svoje semenníky príliš teplému prostrediu (vírivky, sauny);

Vyhýbať sa drogám, alkoholu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *